Τεμαχιστής XR

 

Η σειρά XR είναι τεμαχιστές με υψηλή αποδοτικότητα η οποία χρησιμοποιείται είτε ως προ-τεμαχιστής είτε ως μοναδική λύση τεμαχισμού. Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και παρουσιάζει ευκολία στην συντήρηση της.

Το λειτουργικό σύστημα είναι εξασφαλισμένο με εξαρτήματα που μπορούν να αντικατασταθούν μέσα σε 48 ώρες ενώ, παρέχεται η δυνατότητα για επίλυση προβλημάτων από μακρινή απόσταση.Η σειρά XR είναι ενεργειακά αποδοτική με μονό άξονα χαμηλών στροφών ο οποίος είναι σχεδιασμένος για τον τεμαχισμό μεσαίου μεγέθους αστικών, βιομηχανικών και εμπορικών απορριμμάτων καθώς και ανακυκλώσιμων ξύλων και χύδην υλικών.

 

Χάρη στα χαμηλά λειτουργικά κόστη σε μέγιστη απόδοση, οι τεμαχιστές της σειράς XR παρέχουν καινοτομία η οποία μπορεί να ανταποκρίνεται στις δυσκολίες εργασίας λόγω της έξυπνης τεχνολογίας που φέρει. Ο κινητήρας Untha Eko διασφαλίζει μέχρι και το 50% της ενεργειακής κατανάλωσης σε σχέση με τους κινητήρες της αγοράς.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την ορθότερη κάλυψη των αναγκών τους η σειρά XR εξοπλίζεται με δύο διαφορετικά σε φιλοσοφία συστήματα τεμαχισμού.Ο συνδυασμός του συστήματος με την κατοχυρωμένη σχάρα του τεμαχιστή προσφέρουν αποτελέσματα από 400 έως 30 mm. 

 

Πλεονεκτήματα:

 

Μεγάλο εύρος παραγωγικότητας

• Μεγάλο εύρος τελικού μεγέθους υλικού

• Χαμηλά κόστη συντήρησης

• Ισχυρή κατασκυεή

• Εύκολη συντήρηση και αντικατάσταση ανταλλακτικών

Τεμαχιστής XR
Τεχνικά στοιχεία   XR 2000C XR2000R XR3000C XR3000R
Κινητήρας kW   1 X 65 / 1 X 113 2 X 65 / 2 X 113  
Υδραυλική ισχύς kW 7,5 3 7,5 3
Βάρος t 21 20 24 23
Διάμετρος ρότορα mm 1.000 1.000 1.000 1.000
Ταχύτητα περιστροφής ρότορα rpm 0-35 0-22 0-35 0-22
Παραγωγικότητα* t/h 20 50 25 70

* Εξαρτάται από την ποιότητα του υλικού και τη διάμετρο του κόσκινου

Εικόνα Νο1

Εικόνα Νο2

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ