Τεμαχιστής TYI

 

Οι σπαστήρες ΤΥΙ χρησιμοποιούνται για απαιτητικές αποδόσεις σε βιομηχανικούς χώρους και σε εταιρίες ανακύκλωσης. Μπορεί να επεξεργαστεί πολλά υλικά και έχει την δυνατότητα να λειτουργεί αδιάλειπτα. 

Μοντέλο Θάλαμος κοπής (mm)

Παραγωικότητα (kg/h)

Διάμετρος άξονα (mm) Σταθερά μαχαίρια

Περιστροφικά μαχαίρια

Ισχύς (kW)

ΤΥΙ 42/80 800X420 300-450 420 4 6 37
ΤΥΙ 45/80 800X450 350-500 450 4 6 45
ΤΥΙ 63/100 1.000X630 450-700 630 4 10 55
ΤΥΙ 65/100 1.000X650 500-900 650 4 10 75
ΤΥΙ 70/100 1.000X700 800-1.200 700 4 10 90
ΤΥΙ 70/120 1.200Χ700 1.000-1.500 700 4 10 110

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ