Τεμαχιστές ΤΥΗ

 

Οι σπαστήρες ΤΥΗ χρησιμοποιούνται για απαιτητικές αποδόσεις σε βιομηχανικούς χώρους και σε εταιρίες ανακύκλωσης. Μπορεί να επεξεργαστεί πολλά υλικά και έχει την δυνατότητα να λειτουργεί αδιάλειπτα.

Μοντέλο Θάλαμος κοπής (mm)

Παραγωικότητα (kg/h)

Διάμετρος άξονα (mm) Σταθερά μαχαίρια

Περιστροφικά μαχαίρια

Ισχύς (kW)

ΤΥΗ 60/80 800X500 400-600 600 4 10 75
ΤΥΗ 70/100 1.000Χ600 800-1.000 700 4 10 90
ΤΥΗ 80/120 1.200X700 1.000-1.500 800 4 10 132
ΤΥΗ 80/160 1.600X700 1.500-2.500 800 8 20 160
ΤΥΗ 80/200 2.000X700 2.500-3.500 800 8 20 2Χ160

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ