Τεμαχιστές S120

 

Ο τεμαχιστής S120 είναι ιδανικός για τον προ-τεμαχισμό σκραπ μετάλλων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ελαστικών και χαρτιού για τη μείωση του μεγέθους τους. Συνήθως, ενσωματώνεται σε γραμμές παραγωγής για τη προετοιμασία των υλικών για τον επόμενο τεμαχιστή.

 

Χαρακτηριστικά:

  • • Ειδικά καλύμματα αποτρέπουν τη φθορά των κινητήρων και των υπόλοιπων στοιχείων από τη σκόνη και τυχόν ξένες ύλες
  • • Ευέλικτος τρόπος λειτουργίας: ηλεκτρομηχανικός ή ηλεκτρουδραυλικός, ανάλογα με τις απαιτήσεις τεμαχισμού
  • • Έξυπνο σύστημα κοπής: το σύστημα διανομής εξασφαλίζει τη παροχή μέγιστης δύναμης όταν αυτή απαιτείται
  • • Χαμηλά λειτουργικά κόστη και κόστη συντήρησης
  • • Χαμηλά επίπεδα θορύβου και εκπομπής σκόνης.

 

Τεμαχιστές S120
Τεχνικά στοιχεία   S 120
Ηλεκτρομηχανική ισχύς kW 88
Ηλεκτρουδραυλική ισχύς kW 110/160
Διάσταση θαλάμου κοπής mm  1.378 x 760
Διάμετρος δίσκου κοπής mm 464
Αξονική απόσταση mm 360
Μέγιστη ροπή Nm 2 x 35.000
Πλάτος δίσκων κοπής mm  76
Ταχύτητα περιστροφής ρότορα  rpm 10/25(*)
Βάρος kg 8.000

(*) Εύρος ταχύτητας με ηλεκτρουδραυλική ισχύ.

Τεμαχιστές S120

Προφίλ αλουμινίου

Τεμαχιστές S120

Κουτάκια αλουμινίου

Τεμαχιστές S120

Βαρέλια

Τεμαχιστές S120

Βαρέλι 

Τεμαχιστές S120

Ελαστικά αυτοκινήτων

Τεμαχιστές S120

Προφίλ αλουμινίου

Τεμαχιστές S120

Κουτάκια αλουμινίου

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ