Τεμαχιστές RS

 

Οι τεμαχιστές RS30 και RS40 μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών και μπορούν να σταθούν είτε μόνοι τους είτε να ενσωματωθούν σε κάποια ολοκληρωμένη εγκατάσταση. Διαθέτουν 4 άξονες κόπης, λειτουργικό σχεδιασμό, υψηλή παραγωγικότητα και σταθερή απόδοση.

 

Χαρακτηριστικά:

• Δυνατότητα γρήγορης αλλαγής κόσκινου

• Ομοιόμορφο τελικό μέγεθος προϊόντος

• Βήμα προ-τεμαχισμού και επανατεμαχισμού

• Κόσκινο που εμποδίζει τις εμπλοκές

• Χαμηλά επίπεδα θορύβου και παραγωγής σκόνης.

Τεμαχιστές RS
Τεχνικά στοιχεία  - RS 30 RS 40
Ισχύς kW 11/15/22 30/37/44
Οπή τροφοδοσίας mm 450 x 600 750 x 700/1.000 x 700
Αριθμός αξόνων κοπής
4 4
Ταχύτητα βασικών αξόνων κοπής rpm 23 24
Ταχύτητα δεύτερων αξόνων κοπής rpm 34 32
Κόσκινο mm 15-40 15-40
Βάρος kg 2.000 3.300/3.600
Τεμαχιστές RS

Απόβλητα επεξεργασίας μετάλλου

Τεμαχιστές RS

Εικόνα 1

Τεμαχιστές RS

Εικόνα 2

 

Τεμαχιστές RS

Απόβλητα επεξεργασίας μετάλλου

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ