Σύστημα επεξεργασίας καταλυτών Cat Shack

 

Το Cat Shack αποτελεί μια χαμηλή κόστους λύση για την ανάκτηση του εσωτερικού μονόλιθου από τους καταλύτες αυτοκινήτων. Ο καταλύτης με τη χρήση ενός υδραυλικού ψαλιδιού κόβεται στα δύο ώστε να απελευθερωθεί ο μονόλιθος που βρίσκεται στο εσωτερικό και περιέχει τα πολύτιμα μέταλλα. Μια μονάδα απορροφά την μεταφερόμενη σκόνη από την κεφαλή του ψαλιδιού και ένα κοχλιωτός μεταφορέας μεταφέρει το συμπαγές υλικό από το ψαλίδι στον αποθηκευτικό σάκο.

 

Το Cat Shack είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε η εγκατάσταση επεξεργασίας να είναι σε θέση να αξιοποιήσει το υδραυλικό ψαλίδι που διαθέτει ήδη. Η επεξεργασία των καταλυτών οδηγεί σε εξοικονόμηση στα κόστη αποθήκευσης και μεταφοράς και στο επιπλέον όφελος που προκύπτει από την πώληση του μεταλλικού περιβλήματος.

Σύστημα επεξεργασίας καταλυτών Cat Shack
Μήκος 4.000mm
Πλάτος 2.000mm
Ύψος 2.500mm
Σύστημα επεξεργασίας καταλυτών Cat Shack
Σύστημα επεξεργασίας καταλυτών Cat Shack

Εσωτερικό καταλύτη

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ