Σύστημα επεξεργασίας καταλυτών Cat Guillotine

 

To Cat Guillotine αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για την επεξεργασία των καταλυτών αυτοκινήτων. Σε αντίθεση με τα άλλα συστήματα της αγοράς, στο συγκεκριμένο μοντέλο η διαδικασία λαμβάνει χώρα σε ένα απόλυτα σφραγισμένο περιβάλλον κρατώντας τον χειριστή σε απόσταση ασφαλείας από το μαχαίρι κοπής και τον κίνδυνο εισπνοής επιβλαβούς σκόνης. Η μονάδα αναρρόφησης σκόνης (5,5hp) ανανεώνει τον αέρα στην κουκούλα κάθε 2 δευτερόλεπτα, διασφαλίζοντας τη συνεχή παροχή καθαρού αέρα και την ασφάλεια του χειριστή.     

 

Το μαχαίρι κινείται κάθετα στον στερεωμένο στη βάση καταλύτη όπου τον κόβει σε δύο κομμάτια. Το μαχαίρι παύει να κινείται όταν ο καταλύτης έχει κοπεί. Οι θύρες ανοίγουν ούτως ώστε ο χειριστής να μπορέσει να αδειάσει σωστά το περιεχόμενο των καταλυτών.

 

Το πολύτιμο υλικό κατευθύνεται σε βαρέλι ή big bag ενώ το μεταλλικό περίβλημα σε κάδο στο κάτω μέρος της πλατφόρμας. Η επεξεργασία των καταλυτών οδηγεί σε εξοικονόμηση στα κόστη αποθήκευσης και μεταφοράς και στο επιπλέον όφελος που προκύπτει από την πώληση του μεταλλικού περιβλήματος.

Σύστημα επεξεργασίας καταλυτών Cat Guillotine
Μήκος μαχαιριού 400mm
Δύναμη κοπής 44t
Κύκλος εργασίας 45sec
Κινητήρας 10hp,τριφασικό
Σύστημα επεξεργασίας καταλυτών Cat Guillotine

Εικόνα 1

Εσωτερικό καταλύτη

Εσωτερικό καταλύτη

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ