Σταθμός απορρύπανσης Combi

 

Ο σταθμός απορρύπανσης Combi της Vortex Depollution κατασκευάζεται εξολοκλήρου στην Μεγάλη Βρετανία και είναι ειδικά προσαρμοσμένος στις ανάγκες των μονάδων ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής. Ο σταθμός καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και είναι εγκεκριμένος από την ΕΔΟΕ.

 

 

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δoθεί στην ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού και την αποφυγή ατυχημάτων πυρκαγιάς από τη διαχείριση των επικίνδυνων υγρών των αυτοκινήτων. H απορρύπανση του αυτοκινήτου ολοκληρώνεται σε 10-15 λεπτά ,ενώ υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον σταθμού για την αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Σταθμός απορρύπανσης

-

OTKZ

OTKZ

• Ράμπα

• Φορητός αποστραγγιστής καυσίμων

• Σιδερένια δεξαμενή 500ltr βενζίνης

• Σιδερένια δεξαμενή 500ltr πετρελαίου

• Αποστραγγιστής αναρτήσεων

• Απενεργοποιητής αερόσακων

• Μονάδα αφαίρεσης υγρού του κλιματιστικού

• Υδραυλικό ψαλίδι

 

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ