Πύλες Ανίχνευσης Ραδιενέργειας Saphygate G

 

Το σύστημα Saphygate G ανιχνεύει πολύ χαμηλές πηγές ραδιενέργειας ακόμα και όταν παραμένουν κρυμμένες κάτω από πυκνό χύδην υλικό. Το συγκεκριμένο σύστημα αρχικά σχεδιάστηκε για μονάδες πυρηνικής ενέργειας, αλλά πλέον μπορεί να τοποθετηθεί παντού, αποτρέποντας το ρίσκο ύπαρξης ραδιενέργειας στους χώρους εργασίας.

 

Το σύστημα Saphygate G επιτυγχάνει το υψηλό επίπεδο ευαισθησίας εύρεσης πηγής σε συνδυασμό με τα διεθνή στάνταρ. Το μόνιτορ περιλαμβάνει από 1 έως 8 ανιχνευτές ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.

Η Saphymo έχει την εμπειρία των 30 χρόνων  και την παρακαταθήκη 3.000 εγκαταστάσεων σε πάνω από 40 χώρες.

 

Χαρακτηριστικά:

• Αυτόματη διόρθωση του ήχου ασφάλειας.

• Ανθεκτική κατασκευή ακόμα και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες.

• Συμμόρφωση με την προδιαγραφή.

• Μόνιτορ λειτουργίας.

• 1-8 ανιχνευτές ανάλογα με τις απαιτήσεις.

 

Εικόνα Νο1

Εικόνα Νο2

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ