Δοχεία σιδερένια αποθήκευσης βενζίνης και πετρελαίου 500lt

 

Μονάδα δεξαμενής που περιέχει θωράκιση για αποθήκευση και διάθεση βενζίνης και μετρητή με πλωτήρα. Παρέχεται με χοάνη 4m και στόμιο.

 

Χαρακτηριστικά:

  • • 2"  σύνδεσμος υποδοχής ολοκληρωμένο με καπάκι και αλυσίδα
  • • Εξαερισμός
  • • Στήλη αερίου με βοηθητικό καπάκι για διευκόλυνση όταν ανοίγει το καπάκι της δεξαμενής
  • • Υποβρύχιες αντλίες 240V
  • • Ψηφιακός μετρητής με πλωτήρα
  • • Μάνικα διανομής και στόμιο με αυτόματο κλείσιμο
  • • Φίλτρο 10μικρόν
  • • Θήκη στομίου

OTKZ-Σταθμός Απορρύπανσης

• ΡΑΜΠΑ

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΜΟΥ

• ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΣ

• ΔΕΞΑΜΕΝΗ 995lt

• ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2.500lt ΥΓΡΩΝ

• ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

• ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ

• ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

• ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ