Κουβάδες - Σπαστήρες FB

 

Η σειρά FB σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της άμεσης, επί τόπου ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των υλικών που προκύπτουν από κατασκευές και κατεδαφίσεις.

 

Διατίθεται σε 4 μοντέλα που έχουν την αντοχή λειτουργίας ακόμη και στις δυσκολότερες συνθήκες όπως τα λατομεία.

 

Η κατασκευή τους είναι από HARDOX 400 ενώ, είναι εξοπλισμένοι με εμβολοφόρο κινητήρα και κινούμενο σιαγώνα. Η ρύθμιση του τελευταίου ορίζει και το τελικό μέγεθος του υλικού.     

Κουβάδες - Σπαστήρες FB

Εφαρμογή Νο 1

Εφαρμογή Νο 2

Εφαρμογή Νο 3

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ