Ηλεκτρομαγνητικός διαχωριστής SF1-RCP

 

Χρησιμοποιείται απο εταιρίες ανακύκλωσης οι οποίες επιθυμούν τον αυτόματο διαχωρισμό και ανάκτηση των σιδηρούχων υλικών απο τα απόβλητα.

 

Τα σιδηρούχα υλικά έλκονται απο τον μαγνήτι ο οποίος βρίσκεται στερεωμένος σε βάση πάνω από την ταινία μεταφοράς. Κατά την διαδικασία τα σιδηρούχα υλικά απομακρύνονται σε διαφορετικό χώρο αποθήκευσης με ταχύτητα και ακρίβεια. Μπορούν να τοποθετηθούν είτε ενδιάμεσα είτε στο τέλος της μεταφορικής ταινίας.

  

Η ιδανική επιλογή τους, γίνεται με βάση το είδος και το μέγεθος των αποβλήτων, την ροή υλικού στην μεταφορική ταινία και τις διαστάσεις του σιδηρούχου υλικού.

 

 

Πλεονεκτήματα

 

• Ανάκτηση υλικού έως και 99%.

• Ποικιλία μοντέλων ανάλογα τις απαιτήσεις της εκάστοτε μονάδας.

• Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση.

 

 

Ηλεκτρομαγνητικός διαχωριστής SF1-RCP

 .

Διαδικασία διαχωρισμού

Διαδικασία διαχωρισμού

Διαδικασία διαχωρισμού
Διαδικασία διαχωρισμού
Διαδικασία διαχωρισμού

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ