Σταθμός απορρύπανσης Vulture

 

Ο σταθμός απορρύπανσης Vulture της Vortex Depollution κατασκευάζεται εξολοκλήρου στην Μεγάλη Βρετανία και είναι ειδικά προσαρμοσμένος στις ανάγκες των μονάδων ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής. Ο σταθμός καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και είναι εγκεκριμένος από την ΕΔΟΕ.

 

 

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δoθεί στην ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού και την αποφυγή ατυχημάτων πυρκαγιάς από τη διαχείριση των επικίνδυνων υγρών των αυτοκινήτων. H απορρύπανση του αυτοκινήτου ολοκληρώνεται σε 20 λεπτά.

Διαστάσεις: διάμετρος ύψος: 1250mm x 1270mm

Χωρητικότητα: 995 lt

ΟΤΚΖ-Σταθμός απορρύπανσης

• ΡΑΜΠΑ

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΜΟΥ

• ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΣ

• ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1.350lt ΒΕΝΖΙΝΗΣ

• ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2.500lt ΥΓΡΩΝ

• ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

• ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ

• ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

• ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ