Μονάδα αποστράγγισης λαδιού

 

Η νέα μονάδα αποστράγγισης λαδιού είναι μια ευέλικτη προσθήκη.

 

Σχεδιασμένη ως μια εναλλακτική λύση του ενσωματωμένου βραχίονα αποστράγγισης, η μονάδα έχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά και συμπεριλαμβάνει κλειδιά αποστράγγισης, αλλά με μεγαλύτερη πρόσβαση, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης από όλα τα σημεία γύρω από την ράμπα. Το λάδι αποθηκεύεται με την βοήθεια της μοναδικής ευέλικτης χοάνης, η οποία είναι επενδεδυμένη με ανοξείδωτο χάλυβα και μαγνητικούς συλλέκτες γρεζιών.

 

Κάθε χοάνη μπορεί να μετακινηθεί ανεξάρτητα και το ύψος τους μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να τοποθετηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα στη μηχανή και στα υπόλοιπα σημεία αποστράγγισης.

 

 

Δυνατότητα άντλισης: 35lt/min

OTKZ

• ΡΑΜΠΑ

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΜΟΥ

• ΔΕΞΑΜΕΝΗ 995lt

• ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1.350lt ΒΕΝΖΙΝΗΣ

• ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2.500lt ΥΓΡΩΝ

• ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

• ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ

• ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

• ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ