Εγκατεστημένο press container

 

Ο συμπιεστής τοποθετείται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ενώ, μπορεί να συνδεθεί χειρονακτικά ή υδραυλικά. Όταν ο αποθηκευτικός χώρος γεμίσει με απορρίμματα αφαιρείται( μόνο το container) και απομακρύνεται. Οι σταθεροί συμπιεστές δεν συνιστώνται για απορρίμματα με υψηλό ποσοστό υγρασίας. Η εταιρία Muelenbroek παρέχει μεγάλο εύρος λύσεων σε κάδους όπως:

 

  • • Καταστήματα λιανικής πώλησης
  • •  Κυτιοποιίες και εταιρίες συσκευασίας
  • •  Αποθήκες
  •  • Δήμους
  •  • Συνεταιρισμούς
  •  • Ξενοδοχεία
  •  • κτκ
  •  

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ