Διαχωριστής Eddy Current SFME-29

 

Ο διαχωριστής Eddy Current είναι ιδανικός για την ανάκτηση χαλκού, ορείχαλκου και παρόμοιων μη σιδηρούχων μετάλλων. Είναι χρήσιμος μετά την διαδικασία τεμαχισμού αυτοκινήτων, συσκευών, αστικών αποβλήτων, πλαστικών καθώς και άλλων πολλών υλικών.

 

Το στοιχείο διαχωρισμού αποτελείται από έναν μαγνητικό ρότορα με διάμετρο  290mm που παρέχει μεγάλη μαγνητική δύναμη. Το υψηλής συχνότητας μαγνητικό πεδίο παράγει ρεύματα Foucault. Το αποτέλεσμα είναι μια απωθητική δύναμη πάνω στα μη σιδηρούχα σωματίδια ενώ, τα σιδηρούχα αντιθέτως έλκονται από το ισχυρό μαγνητικό πεδίο και ακολουθούν τη συνήθη διαδρομή τους.  

 

Πλεονεκτήματα:

 

• Ποικιλία μοντέλων ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε μονάδάς

• Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση 

Διαχωριστής Eddy Current SFME-29
Διαδικασία διαχωρισμού

Διαδικασία διαχωρισμού

Διαδικασία διαχωρισμού
Διαδικασία διαχωρισμού
Διαδικασία διαχωρισμού

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ