ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

Οι δεξαμενές καυσίμων αποτελούν μέρος του σταθμού απορρύπανσης και σκοπό έχουν την ασφαλή αποθήκευση των καυσίμων των οχημάτων. Έχουν χωρητικότητα 500 λίτρων.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ