Αρπάγες PM

 

Έχουν την δυνατότητα συγκράτησης διαφορετικών υλικών.

Τα δόντια τους έχουν έναν σχηματισμό 3+2 που τους επιτρέπουν να είναι πιο παραγωγικές και περισσότερο ευέλικτες. Έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως την μεταφορά βράχων ή την κατεδάφιση κτιρίων και εγκαταστάσεων που δεν αποτελούνται από τσιμέντο ή οπλισμένο σκυρόδεμα.

 

Η υδραυλική περιστροφή και η κίνηση των εμβόλων προσδίδουν την ταχύτητα και ακρίβεια που απαιτείται σε τέτοιες εργασίες.

 

Είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από HARDOX 400 ενώ, έχει πλήρως προστατευόμενους κυλίνδρους και εξαρτήματα περιστροφής. 

Αρπάγες PM

Εικόνα Νο 1

Εικόνα Νο 2

Εικόνα Νο 3

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ