ΞΥΛΟ

Προτείνουμε εξοπλισμό ο οποίος εξυπηρετεί σφαιρικά τις ανάγκες επεξεργασίας και ανακύκλωσης όλων των τύπων ξύλου: μαλακό και σκληρό ξύλο, παλέτες, ρετάλια, κλαδιά δένδρων, ξυλοκιβώτια, καπλαμάδες και υπολείμματα από εργαστήρια επίπλων. Οι λύσεις που προτείνουμε καθορίζονται από το ύψος της παραγωγικότητας, την εισροή υλικών και το επιθυμητό τελικό προιόν. Το τελικό προιόν πρέπει να είναι ομοιόμορφο ώστε να είναι κατάλληλο για τη χρήση του στη παραγωγή ενέργειας, καπλαμάδων ή μπρικετών. Ο εξοπλισμός μας απευθύνεται σε μονάδες επεξεργασίας και παραγωγής ξύλου, κατασκευαστές επίπλων και μονάδες παραγωγής πέλετ.

Γερανοί φορτηγών (Ξύλο)

Πρέσα 4S

Ξυλεία

Η σειρά T αποτελείται απο 8 μοντέλα αναδιπλούμενων γερανών μορφής "Ζ". Η προέκταση τους κυμαίνεται απο 6m έως 9,89m.