ΧΑΡΤΙ

Παρέχουμε μηχανήματα και συστήματα για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων χαρτιού. Προτείνουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό ανάλογα με τον όγκο παραγωγής και το είδος του προς επεξεργασία χαρτιού. Μεταξύ άλλων παρέχουμε, οριζόντιες και κάθετες πρέσες συμπίεσης χαρτιού και press containers. Ο εξοπλισμός εδώ απευθύνεται σε μονάδες ανακύκλωσης χάρτου, χαρτοβιομηχανίες, τυπογραφεία, μονάδες διανομής, αποθήκευσης ή συσκευασίας προιόντων, supermarkets, βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, ξενοδοχεία και μεταφορικές εταιρίες. 

 

Press Container χαρτιού

Συμπιεστής απορριμμάτων-Press container

Super-market, αποθήκες, βιομηχανία κτλ

Τα press container της συγκεκριμένης σειράς μπορούν να αποθηκεύσουν απο 7-25mαπορριμμάτων.

Χαρτί-πλαστικό-απορρίμματα

Τα εγκατεστημένα press container είναι απαραίτητα για την συμπίεση μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων και ο αποθηκευτικός τους χώρις κυμαίνεται απο 15-34m3.