ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαθέτουμε εξοπλισμό ο οποίος συμβάλει στην διαδικασία ανακύκλωσης και επεξεργασίας πλαστικών υλικών. Παρέχουμε τεράστια ποικιλία τεμαχιστών ανάλογα με το είδος, την παραγωγικότητα και το τελικό αποτέλεσμα που ικανοποιεί τις ανάγκες της εκάστοτε μονάδας. Οι πρέσες και τα press container παρέχουν λύσεις συμπίεσης και αποθήκευσης με κριτήριο πάντοτε τις απαιτήσεις σας. Τα μηχανήματα μας, απευθύνονται σε μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης πλαστικού και χάρτου καθώς επίσης και σε αποθήκες, βιοτεχνίες, εταιρίες συσκευασίας και διανομής προϊόντων.

Press Container πλαστικού

Συμπιεστής απορριμμάτων-Press container

Super-market, αποθήκες, βιομηχανία κτλ

Τα press container της συγκεκριμένης σειράς μπορούν να αποθηκεύσουν απο 7-25mαπορριμμάτων.

Χαρτί-πλαστικό-απορρίμματα

Τα εγκατεστημένα press container είναι απαραίτητα για την συμπίεση μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων και ο αποθηκευτικός τους χώρις κυμαίνεται απο 15-34m3.