ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαθέτουμε εξοπλισμό ο οποίος συμβάλει στην διαδικασία ανακύκλωσης και επεξεργασίας πλαστικών υλικών. Παρέχουμε τεράστια ποικιλία τεμαχιστών ανάλογα με το είδος, την παραγωγικότητα και το τελικό αποτέλεσμα που ικανοποιεί τις ανάγκες της εκάστοτε μονάδας. Οι πρέσες και τα press container παρέχουν λύσεις συμπίεσης και αποθήκευσης με κριτήριο πάντοτε τις απαιτήσεις σας. Τα μηχανήματα μας, απευθύνονται σε μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης πλαστικού και χάρτου καθώς επίσης και σε αποθήκες, βιοτεχνίες, εταιρίες συσκευασίας και διανομής προϊόντων.

Μεταφορικές ταινίες πλαστικού

Διαχωριστής Eddy Current SFME-29

Μέταλλα

Οι διαχωριστές Eddy Current SFME-29 διασφαλίζουν την αφαίρεση μη σιδηρούχων μετάλλων απο τα απόβλητα. Διατίθενται σε 12 διαφορετικά μοντέλα με πλάτος ταινίας απο 300-1.400mm.