ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Παρέχουμε μηχανήματα ανακύκλωσης, καθώς και συστήματα που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα διαχείρισης και επεξεργασίας του σκραπ μετάλλων: συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, διαλογή και επεξεργασία. Ο εξοπλισμός μας καλύπτει ένα εύρος παραγωγικότητας ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε μονάδας. Τα μηχανήματα απευθύνονται σε μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων, διαλυτήρια οχημάτων, ΚΔΑΥ και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.

Πρεσοψάλιδο

Μέταλλα-ΟΤΚΖ

Τα πρεσοψάλιδα RR μπορούν τα επεξεργάζονται υλικό απο 3.000-3.300τόνους/μήνα.

Μέταλλα - ΟΤΚΖ

Τα πρεσοψάλιδα RΧ αποτελούνται απο 5 μοντέλα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.