ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Παρέχουμε μηχανήματα ανακύκλωσης, καθώς και συστήματα που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα διαχείρισης και επεξεργασίας του σκραπ μετάλλων: συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, διαλογή και επεξεργασία. Ο εξοπλισμός μας καλύπτει ένα εύρος παραγωγικότητας ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε μονάδας. Τα μηχανήματα απευθύνονται σε μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων, διαλυτήρια οχημάτων, ΚΔΑΥ και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.

Πρέσες μπρικέτας

Γρέζια μετάλλου

Η πρέσα 150 είναι το μικρότερο μοντέλο της σειράς με παραγωγικότητα απο 50-100 kg/h.

Γρέζια μετάλλου

Η πρέσα 400 είναι το μεσαίο μοντέλο της σειράς με παραγωγικότητα απο 100-400 kg/h.

Γρέζια μετάλλου

Η πρέσα 800 είναι το μεγαλύτερο μοντέλο της σειράς με παραγωγικότητα απο 300-800 kg/h.