ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Παρέχουμε μηχανήματα ανακύκλωσης, καθώς και συστήματα που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα διαχείρισης και επεξεργασίας του σκραπ μετάλλων: συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, διαλογή και επεξεργασία. Ο εξοπλισμός μας καλύπτει ένα εύρος παραγωγικότητας ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε μονάδας. Τα μηχανήματα απευθύνονται σε μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων, διαλυτήρια οχημάτων, ΚΔΑΥ και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.

Μηχανήματα χύτευσης

Αλουμίνιο

Το μηχάνημα Leviathan παράγει 7000-8000 kg/ώρα ενώ, έχει 152 καλούπια που βοηθούν στην δημιουργία μπάρας αλουμινίου.

Αλουμίνιο

Το μηχάνημα Orca παράγει 3000 kg/ώρα ενώ, έχει 94 καλούπια που βοηθούν στην δημιουργία μπάρας αλουμινίου.

Αλουμίνιο

Το μηχάνημα Centaur παράγει 1500 kg/ώρα ενώ, έχει 15 καλούπια που βοηθούν στην δημιουργία κόκκων αλουμινίου.