ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Παρέχουμε μηχανήματα ανακύκλωσης, καθώς και συστήματα που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα διαχείρισης και επεξεργασίας του σκραπ μετάλλων: συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, διαλογή και επεξεργασία. Ο εξοπλισμός μας καλύπτει ένα εύρος παραγωγικότητας ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε μονάδας. Τα μηχανήματα απευθύνονται σε μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων, διαλυτήρια οχημάτων, ΚΔΑΥ και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.

Ηλεκτρικοί μαγνήτες

Μέταλλα

Οι υδραυλικοί μαγνήτες της σειράς HMG-τ αξιοποιούνται στη μεταφορά σιδηρούχων μετάλλων. Διατίθενται σε 5 διαφορετικά μοντέλα ισχύος από 3,5 έως 7 kW.

Διαχωριστής Eddy Current SFME-29

Μέταλλα

Οι διαχωριστές Eddy Current SFME-29 διασφαλίζουν την αφαίρεση μη σιδηρούχων μετάλλων απο τα απόβλητα. Διατίθενται σε 12 διαφορετικά μοντέλα με πλάτος ταινίας απο 300-1.400mm. 

Υδραυλικοί μαγνήτες HMG

Σιδηρούχα μέταλλα

Οι υδραυλικοί μαγνήτες της σειράς HMG αξιοποιούνται στη μεταφορά σιδηρούχων μετάλλων και χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή. Διατίθενται σε 4 διαφορετικά μοντέλα ισχύος από 4,5 έως 7 kW.

Ηλεκτρομαγνήτες EMG

Σιδηρούχα μέταλλα

Οι ηλεκτρομαγνήτες της LGR αξιοποιούνται στη μεταφορά σιδηρούχων μετάλλων και χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή. Παράγονται σε 8 διαφορετικά μοντέλα ισχύος από 3,2 έως 15 kW. 

Ηλεκτρομαγνητικό τύμπανο SFP-TP

Σιδηρούχα Μέταλλα

Τα ηλεκτρομαγνητικά τύμπανα SFP-TP τοποθετούνται στις κεφαλές των ταινιών μεταφοράς και αξιοποιούνται για την αφαίρεση σιδηρούχων μετάλλων.

Ηλεκτρομαγνητικό τύμπανο SFP-S

Σιδηρούχα Μέταλλα

Τα ανεξάρτητα ηλεκτρομαγνητικά τύμπανα SFP-S τοποθετούνται σε απόσταση απο την κεφαλή της μεταφορικής ταινίας και χρησιμεύουν σε μεγάλες ποσότητες. 

Ηλεκτρομαγνητικός διαχωριστής SF1-RCP

Σιδηρούχα Μέταλλα

Τοποθετούνται άνωθεν των μεταφορικών ταινιών, αξιοποιούνται για την αφαίρεση των σιδηρούχων μετάλλων ενώ λειτουργούν με την μέθοδο αυτόματου καθαρισμού.

Ηλεκτρομαγνητικός διαχωριστής SF-RSP

Σιδηρούχα μέταλλα

Οι μαγνήτες SF-RSP τοποθετούνται άνωθεν των μεταφορικών ταινιών και αξιοποιούνται για την αφαίρεση σιδηρούχων μετάλλων. Ο καθαρισμός γίνεται χειρονακτικά.