ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Παρέχουμε μηχανήματα ανακύκλωσης, καθώς και συστήματα που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα διαχείρισης και επεξεργασίας του σκραπ μετάλλων: συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, διαλογή και επεξεργασία. Ο εξοπλισμός μας καλύπτει ένα εύρος παραγωγικότητας ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε μονάδας. Τα μηχανήματα απευθύνονται σε μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων, διαλυτήρια οχημάτων, ΚΔΑΥ και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.

Γερανοί φορτηγών

Γερανοί RS

Σκραπ μετάλλων

Η σειρά γερανών RS απαρτίζεται από 17 μοντέλα με προεκτάσεις που κυμαίνονται απο τα 7,3m έως τα 11,3m και η θέση ανάπαυσης βρίσκεται μέσα στη καρότσα του φορτηγού.

Γερανοί R

Σκραπ μετάλλων

Η σειρά γερανών R αποτελείται από 6 μοντέλα με προεκτάσεις που κυμαίνονται απο τα 6,75m έως τα 9,15m και η θέση ανάπαυσης βρίσκεται μέσα στη καρότσα του φορτηγού. 

Γερανοί S

Σκραπ μετάλλων

Η σειρά γερανών S αποτελείται από 5 μοντέλα με προέλκταση από 6,7 έως 11,3m. H θέση ανάπαυσης βρίσκεται μέσα στη καρότσα του φορτηγού και απευθύνονται σε σταθερές εγκαταστάσεις.

Γερανοί RT

Σκραπ μετάλλων

Η σειρά γερανών RT απαρτίζεται από 17 μοντέλα αναδιπλούμενων γερανών μορφής “Z” με προεκτάσεις που κυμαίνονται από 7,00m έως 9,69m. 

Γερανοί F

Σκραπ μετάλλων

Η σειρά γερανών F απαρτίζεται από 9 μοντέλα αναδιπλούμενων γερανών μορφής “Z” και συνδυάζουν συμπηκνωμένη κατασκευή και μεγάλη προέκταση η οποία κυμαίνεται από 8,18m έως 10,41m.

Γερανοί L

Σκραπ μετάλλων

Η σειρά γερανών L απαρτίζεται από 7 μοντέλα αναδιπλούμενων γερανών μορφής “Z” και η προέκταση τους κυμαίνεται από 5,25m έως 7,16m.