ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Παρέχουμε μηχανήματα ανακύκλωσης, καθώς και συστήματα που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα διαχείρισης και επεξεργασίας του σκραπ μετάλλων: συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, διαλογή και επεξεργασία. Ο εξοπλισμός μας καλύπτει ένα εύρος παραγωγικότητας ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε μονάδας. Τα μηχανήματα απευθύνονται σε μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων, διαλυτήρια οχημάτων, ΚΔΑΥ και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.

Αρπάγες

Αρπάγες

Σκραπ μετάλλων

Οι αρπάγες της εταιρίας VTN χρησιμοποιούνται σε όλους τους τομείς όπου απαιτείται φορτωεκφόρτωση και έχουν χωρητικότητα απο 130 εως 1.500ltr.

Αρπάγες PM

Υλικά κατεδάφισης

Οι αρπάγες PM έχουν την δυνατότητα συγκράτησης διαφορετικών υλικών. Διατίθεται σε 6 μοντέλα όπου το άνοιγμα των δοντιών φτάνει απο 865mm έως 2.940mm.

Κουβάδες - Σπαστήρες FB

Υλικά κατεδάφισης

Η σειρά FB σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της άμεσης και επί τόπου ανακύκλωσης. Διατίθεται σε 4 μοντέλα.

Αρπάγες MD

Υλικά κατεδάφισης

Οι αρπάγες MD έχουν κατασκευαστεί για την διαχείριση και το κοσκίνισμα υλικών κατεδάφισης. Παρέχονται σε πολλά μεγέθη και με διαφορετικούς σιαγώνες ανάλογα την μορφή εργασίας.

Μηχανές αυτοκινήτων

Τα ψαλίδια SAS αξιοποιούνται για την γρήγορη και εύκολη αφαίρεση όλων των στοιχείων της μηχανής ενός οχήματος. Μπορούν να τοποθετηθούν σε εκσκαφείς απο16-30 τόνους.

Κουβάς SB

Υλικά κατεδάφισης-υπολείμματα λατομείων

 Ο κουβάς SB χρησιμοποιείται για το κοσκίνισμα υλικών κατεδάφισης, για τα υπολείμματα λατομείων καθώς και την αναμόρφωση βραχώδους εδάφους.