ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Παρέχουμε μηχανήματα ανακύκλωσης, καθώς και συστήματα που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα διαχείρισης και επεξεργασίας του σκραπ μετάλλων: συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, διαλογή και επεξεργασία. Ο εξοπλισμός μας καλύπτει ένα εύρος παραγωγικότητας ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε μονάδας. Τα μηχανήματα απευθύνονται σε μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων, διαλυτήρια οχημάτων, ΚΔΑΥ και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.

Αναλυτές μετάλλων

Μέταλλα - Καταλύτες

Οι φασματογράφοι της σειράς Χ-ΜΕΤ 8000 προσφέρουν ακριβείς και ταχύτατες μετρήσεις για μεγάλο εύρος κραμάτων. Λειτουργούν με τη χρήση τεχνολογίας ακτίνων X.

Μέταλλα

Ο φασματογράφος Vulcan είναι ο ταχύτερος αναλυτής μετάλλων της αγοράς. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία με laser και αποτελεί το πιο προηγμένο τεχνολογικά μοντέλο της αγοράς.