ΚΑΛΩΔΙΑ

Διαθέτουμε μεμωνομένο εξοπλισμό και γραμμές παραγωγής που μπορούν να καλύψουν ολοκληρωμένα τη διαχείριση και επεξεργασία των αποβλήτων καλωδίων. Οι θρυμματιστές, τεμαχιστές και αποφλοιωτές μας καλύπτουν ολόκληρο το εύρος διαστάσεων και ποιότητας καλωδίων: οικιακά καλώδια, καλώδια αυτοκινήτων, καλώδια με ενίσχυση, ACSR, υπόγεια καλώδια. Ο εξοπλισμός σε αυτή την κατηγορία απευθύνεται σε μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων, διαλυτήρια οχημάτων, βιομηχανικές μονάδες με σημαντική παραγωγή σε απόβλητα καλώδια.

Αποφλοιωτές καλωδίων

Καλώδια

Ο αποφλοιωτής CS 500 έχει δυνατότητα αποφλοίωσης καλωδίων διαμέτρου απο 1έως 60mm ενώ, η παραγωγικότητά τους ανέρχεται σε 18 m/min

Καλώδια

Ο αποφλοιωτής Euro strip 1000 έχει δυνατότητα αποφλοίωσης καλωδίων διαμέτρου απο 1,5 έως 25mm ενώ, η παραγωγικότητά τους ανέρχεται σε 15 m/min

Καλώδια

Ο αποφλοιωτής Euro strip 3000 έχει δυνατότητα αποφλοίωσης καλωδίων διαμέτρου απο 3έως 38mm ενώ, η παραγωγικότητά τους ανέρχεται σε 27,5 m/min

Καλώδια

Ο αποφλοιωτής Euro strip 5000 έχει δυνατότητα αποφλοίωσης καλωδίων διαμέτρου απο 6 έως 101mm ενώ, η παραγωγικότητά τους ανέρχεται σε 42 m/min.

Καλώδια

Ο αποφλοιωτής Euro strip 10000 έχει δυνατότητα αποφλοίωσης καλωδίων διαμέτρου απο 10έως 150mm ενώ, η παραγωγικότητά τους ανέρχεται σε 32 m/min