ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Για την απαιτητική διαδικασία επεξεργασίας ΑΗΗΕ, προτείνουμε μηχανήματα ανακύκλωσης είτε ως μεμονωμένη εγκατάσταση είτε ως ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής. Το εύρος επεξεργασίας καλύπτει όλο το φάσμα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Τα μηχανήματα απευθύνονται σε μονάδες ανακύκλωσης ΑΗΗΕ.

Υδραυλικά ψαλίδια για ηλεκτρικές συσκευές

Καταλύτες-Καλώδια

Τα ψαλίδια αξιοποιούνται σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές. Διατίθενται σε ευρεία γκάμα μοντέλων, διαστάσεων και δυνατοτήτων.