ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Για την απαιτητική διαδικασία επεξεργασίας ΑΗΗΕ, προτείνουμε μηχανήματα ανακύκλωσης είτε ως μεμονωμένη εγκατάσταση είτε ως ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής. Το εύρος επεξεργασίας καλύπτει όλο το φάσμα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Τα μηχανήματα απευθύνονται σε μονάδες ανακύκλωσης ΑΗΗΕ.

Τεμαχιστές ηλεκτρικών συσκευών

Τεμαχιστές S120

Μέταλλα - Συσκευές - Ελαστικά - Χαρτί

Ο τεμαχιστής S120 είναι ιδανικός για τον προ-τεμαχισμό υλικών και, συνήθως, ενσωματώνεται σε γραμμές παραγωγής για την προετοιμασία των υλικών για τον επόμενο τεμαχιστή.

Τεμαχιστές S120

Σώματα αυτοκίνητων - Eλαστικά - Συσκευές

Το RS 150 είναι ο ισχυρότερος τεμαχιστής της αυστριακής εταιρίας Untha. Διαθέτει 4 άξονες κοπής και είναι σχεδιασμένος ειδικά για δύσκολες εφαρμογές.

Τεμαχιστές RS (βιομηχανική σειρά)

Πλαστικά - Συσκευές - Μέταλλα - Ελαστικά

Οι τεμαχιστές RS μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Η αξιοπίστια τους και η αντοχή τους τους καθιστά ιδανικούς για συνεχή λειτουργία.