ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Για την απαιτητική διαδικασία επεξεργασίας ΑΗΗΕ, προτείνουμε μηχανήματα ανακύκλωσης είτε ως μεμονωμένη εγκατάσταση είτε ως ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής. Το εύρος επεξεργασίας καλύπτει όλο το φάσμα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Τα μηχανήματα απευθύνονται σε μονάδες ανακύκλωσης ΑΗΗΕ.

Μαγνήτες ηλεκτρικών συσκευών

Ηλεκτρομαγνητικό τύμπανο SFP-TP

Σιδηρούχα Μέταλλα

Τα ηλεκτρομαγνητικά τύμπανα SFP-TP τοποθετούνται στις κεφαλές των ταινιών μεταφοράς και αξιοποιούνται για την αφαίρεση σιδηρούχων μετάλλων.

Ηλεκτρομαγνητικό τύμπανο SFP-S

Σιδηρούχα Μέταλλα

Τα ανεξάρτητα ηλεκτρομαγνητικά τύμπανα SFP-S τοποθετούνται σε απόσταση απο την κεφαλή της μεταφορικής ταινίας και χρησιμεύουν σε μεγάλες ποσότητες. 

Ηλεκτρομαγνητικός διαχωριστής SF1-RCP

Σιδηρούχα Μέταλλα

Τοποθετούνται άνωθεν των μεταφορικών ταινιών, αξιοποιούνται για την αφαίρεση των σιδηρούχων μετάλλων ενώ λειτουργούν με την μέθοδο αυτόματου καθαρισμού.

Διαχωριστής Eddy Current SFME-29

Μέταλλα

Οι διαχωριστές Eddy Current SFME-29 διασφαλίζουν την αφαίρεση μη σιδηρούχων μετάλλων απο τα απόβλητα. Διατίθενται σε 12 διαφορετικά μοντέλα με πλάτος ταινίας απο 300-1.400mm.