ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Παρέχουμε τόσο μεμωνομένα μηχανήματα όσο και ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής για τη διαχείριση και επεξεργασία ελαστικών τέλους κύκλου ζωής. Ανάλογα με το επιθυμητό προιόν επεξεργασίας και τις ανάγκες παραγωγικότητας προτείνουμε το μηχάνημα ή συνδυασμό μηχανημάτων. Μεταξύ άλλων, παρέχουμε ψαλίδια, τεμαχιστές και διαχωριστές. Ο εξοπλισμός μας απευθύνεται σε μονάδες επεξεργασίας ελαστικών αυτοκινήτων και σε διαλυτήρια οχημάτων.

Τεμαχιστές ελαστικών

Τεμαχιστές S120

Μέταλλα - Συσκευές - Ελαστικά - Χαρτί

Ο τεμαχιστής S120 είναι ιδανικός για τον προ-τεμαχισμό υλικών και, συνήθως, ενσωματώνεται σε γραμμές παραγωγής για την προετοιμασία των υλικών για τον επόμενο τεμαχιστή.

Τεμαχιστές S120

Σώματα αυτοκίνητων - Eλαστικά - Συσκευές

Το RS 150 είναι ο ισχυρότερος τεμαχιστής της αυστριακής εταιρίας Untha. Διαθέτει 4 άξονες κοπής και είναι σχεδιασμένος ειδικά για δύσκολες εφαρμογές.

Τεμαχιστές RS (βιομηχανική σειρά)

Πλαστικά - Συσκευές - Μέταλλα - Ελαστικά

Οι τεμαχιστές RS μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Η αξιοπίστια τους και η αντοχή τους τους καθιστά ιδανικούς για συνεχή λειτουργία.