ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Παρέχουμε τόσο μεμωνομένα μηχανήματα όσο και ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής για τη διαχείριση και επεξεργασία ελαστικών τέλους κύκλου ζωής. Ανάλογα με το επιθυμητό προιόν επεξεργασίας και τις ανάγκες παραγωγικότητας προτείνουμε το μηχάνημα ή συνδυασμό μηχανημάτων. Μεταξύ άλλων, παρέχουμε ψαλίδια, τεμαχιστές και διαχωριστές. Ο εξοπλισμός μας απευθύνεται σε μονάδες επεξεργασίας ελαστικών αυτοκινήτων και σε διαλυτήρια οχημάτων.

Ξεμονταριστές ελαστικών

Ξεμονταριστής ελαστικών

Ελαστικά αυτοκινήτου

Έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί ζάντες μέχρι 610mm.  Προσφέρει ποιοτική εργασία,ταχύτητα και γρήγορη εναλλαγή κατευθύνσεων.

Αυτόματο μηχάνημα αφαίρεσης ελαστικών

Τροχοί αυτοκινήτου

Παρουσιάζει την μεγαλύτερη αντοχή από τα μηχανήματα της κατηγορίας του ενώ, διαθέτει υδραυλικό κύλινδρο με έμβολο πίεσης 60mm, ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε πολύ δύσκολες εργασίες.