ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Παρέχουμε σταθμούς και εξοπλισμό ο οποίος καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία απορρύπανσης των παλιών αυτοκινήτων. Ο εξοπλισμός που προτείνουμε λαμβάνει υπόψη τον όγκο αυτοκινήτων και τη χωροταξία του εκάστοτε διαλυτηρίου οχημάτων. Οι λύσεις μας καλύπτουν τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και της ΕΔΟΕ.  Ακόμη, διαθέτουμε μηχανήματα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην περαιτέρω διαχείριση και επεξεργασία των αυτοκινήτων. Ο εξοπλισμός απευθύνεται σε διαλυτήρια οχημάτων, μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων και μονάδες επεξεργασίας καταλυτών.

 

 

Ξεμονταριστές ελαστικών

Ξεμονταριστής ελαστικών

Ελαστικά αυτοκινήτου

Έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί ζάντες μέχρι 610mm.  Προσφέρει ποιοτική εργασία,ταχύτητα και γρήγορη εναλλαγή κατευθύνσεων.

Αυτόματο μηχάνημα αφαίρεσης ελαστικών

Τροχοί αυτοκινήτου

Παρουσιάζει την μεγαλύτερη αντοχή από τα μηχανήματα της κατηγορίας του ενώ, διαθέτει υδραυλικό κύλινδρο με έμβολο πίεσης 60mm, ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε πολύ δύσκολες εργασίες.