ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Παρέχουμε σταθμούς και εξοπλισμό ο οποίος καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία απορρύπανσης των παλιών αυτοκινήτων. Ο εξοπλισμός που προτείνουμε λαμβάνει υπόψη τον όγκο αυτοκινήτων και τη χωροταξία του εκάστοτε διαλυτηρίου οχημάτων. Οι λύσεις μας καλύπτουν τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και της ΕΔΟΕ.  Ακόμη, διαθέτουμε μηχανήματα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην περαιτέρω διαχείριση και επεξεργασία των αυτοκινήτων. Ο εξοπλισμός απευθύνεται σε διαλυτήρια οχημάτων, μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων και μονάδες επεξεργασίας καταλυτών.

 

 

Σταθμός απορρύπανσης

Σταθμός απορρύπανσης

OTKZ

Ο σταθμός απορρύπανσης Combi αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για τα διαλυτήρια οχημάτων. Ιδανικό για μονάδες με αυξημένες ανάγκες παραγωγής.

Σταθμός απορρύπανσης Compact

OTKZ

Ο σταθμός απορρύπανσης Combi αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για τα διαλυτήρια οχημάτων. Ιδανικό για μονάδες με αυξημένες ανάγκες παραγωγής.

ΟΤΚΖ

Ευέλικτος εξοπλισμός για την αποστράγγιση λαδιών.

OTKZ

Ο σταθμός απορρύπανσης Combi αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για τα διαλυτήρια οχημάτων. Ιδανικό για μονάδες με αυξημένες ανάγκες παραγωγής.

Εξοπλισμός αποστράγγισης αναρτήσεων

Αναρτήσεις αυτοκινήτων

Ο αποστραγγιστής χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των ελαίων από τις αναρτήσεις των αυτοκινήτων από διαλυτήρια οχημάτων κατά τη διαδικασία απορρύπανσης.

OTKZ

Αξιοποιείται από διαλυτήρια οχημάτων για την ασφαλή απενεργοποίηση των αερόσακων. Είναι κατάλληλος για κάθε μοντέλο αυτοκινήτου και τύπο αερόσακου.

OTKZ

Η συγκεκριμένη μπάρα μπορεί να υποστηρίξει με ασφάλεια ακόμη και το μεγαλύτερο όχημα, παρέχοντας δυνατότητα συγκράτησης μέχρι και 5 τόνους.

Μονάδα αφαίρεσης φρέον του κλιματιστικού

ΟΤΚΖ

Το σύστημα απορρόφησης των υγρών του κλιματιστικού αξιοποιείται από διαλυτήρια οχημάτων κατά τη διαδικασία της απορρύπανσης.

Φορητός εξοπλισμός αποστράγγισης καυσίμων

ΟΤΚΖ

Ο εξοπλισμός αποστράγγισης αξιοποιείται από διαλυτήρια οχημάτων για την αποστράγγιση της βενζινης ή του πετρελαίου από το ντεπόζιτο με ασφαλή και γρήγορο τρόπο.

Υδραυλικό ψαλίδι ICU 05 A 30

Καταλύτες - Καλώδια

Τα ψαλίδια αξιοποιούνται από διαλυτήρια οχημάτων για την κοπή και αφαίρεση του καταλύτη. Διατίθενται σε ευρεία γκάμα μοντέλων και διαστάσεων.

Εξαερωτής υγρών φρένων

Λάδια φρένων

Ο εξαερωτής αφαιρεί τα υγρά των φρένων από τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής αξιοποιώντας την πίεση του αέρα.