ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Παρέχουμε σταθμούς και εξοπλισμό ο οποίος καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία απορρύπανσης των παλιών αυτοκινήτων. Ο εξοπλισμός που προτείνουμε λαμβάνει υπόψη τον όγκο αυτοκινήτων και τη χωροταξία του εκάστοτε διαλυτηρίου οχημάτων. Οι λύσεις μας καλύπτουν τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και της ΕΔΟΕ.  Ακόμη, διαθέτουμε μηχανήματα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην περαιτέρω διαχείριση και επεξεργασία των αυτοκινήτων. Ο εξοπλισμός απευθύνεται σε διαλυτήρια οχημάτων, μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων και μονάδες επεξεργασίας καταλυτών.

 

 

Σπαστήρες καταλυτών

Σύστημα επεξεργασίας καταλυτών Cat Comrade

Καταλύτες οχημάτων

Μονάδα που βοηθά στην αφαίρεση του πολύτιμου περιεχομένου των καταλυτών ταχύτατα και αποτελεσματικά.

Σύστημα επεξεργασίας καταλυτών Cat Guillotine

Καταλύτες οχημάτων

Προσφέρει ασφαλέστερο και παραγωγικότερο τρόπο ανάκτησης του πολύτιμου περιεχομένου των καταλυτών.

Σύστημα επεξεργασίας καταλυτών Cat Shack

Καταλύτες οχημάτων

Το σύστημα cat shack έχει κατασκευαστεί για να απορροφά την σκόνη που υπάρχει στο εσωτερικό των καταλυτών.

Καταλύτες οχημάτων

Καινούργιος σταθμός επεξεργασίας καταλυτών που καταλαμβάνει μικρό χώρο και παρέχει υψηλή παραγωγικότητα