ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Παρέχουμε σταθμούς και εξοπλισμό ο οποίος καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία απορρύπανσης των παλιών αυτοκινήτων. Ο εξοπλισμός που προτείνουμε λαμβάνει υπόψη τον όγκο αυτοκινήτων και τη χωροταξία του εκάστοτε διαλυτηρίου οχημάτων. Οι λύσεις μας καλύπτουν τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και της ΕΔΟΕ.  Ακόμη, διαθέτουμε μηχανήματα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην περαιτέρω διαχείριση και επεξεργασία των αυτοκινήτων. Ο εξοπλισμός απευθύνεται σε διαλυτήρια οχημάτων, μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων και μονάδες επεξεργασίας καταλυτών.

 

 

Γερανοί φορτηγών

Γερανοί RS

Σκραπ μετάλλων

Η σειρά γερανών RS απαρτίζεται από 17 μοντέλα με προεκτάσεις που κυμαίνονται απο τα 7,3m έως τα 11,3m και η θέση ανάπαυσης βρίσκεται μέσα στη καρότσα του φορτηγού.

Γερανοί R

Σκραπ μετάλλων

Η σειρά γερανών R αποτελείται από 6 μοντέλα με προεκτάσεις που κυμαίνονται απο τα 6,75m έως τα 9,15m και η θέση ανάπαυσης βρίσκεται μέσα στη καρότσα του φορτηγού. 

Γερανοί S

Σκραπ μετάλλων

Η σειρά γερανών S αποτελείται από 5 μοντέλα με προέλκταση από 6,7 έως 11,3m. H θέση ανάπαυσης βρίσκεται μέσα στη καρότσα του φορτηγού και απευθύνονται σε σταθερές εγκαταστάσεις.

Γερανοί RT

Σκραπ μετάλλων

Η σειρά γερανών RT απαρτίζεται από 17 μοντέλα αναδιπλούμενων γερανών μορφής “Z” με προεκτάσεις που κυμαίνονται από 7,00m έως 9,69m. 

Γερανοί F

Σκραπ μετάλλων

Η σειρά γερανών F απαρτίζεται από 9 μοντέλα αναδιπλούμενων γερανών μορφής “Z” και συνδυάζουν συμπηκνωμένη κατασκευή και μεγάλη προέκταση η οποία κυμαίνεται από 8,18m έως 10,41m.

Γερανοί L

Σκραπ μετάλλων

Η σειρά γερανών L απαρτίζεται από 7 μοντέλα αναδιπλούμενων γερανών μορφής “Z” και η προέκταση τους κυμαίνεται από 5,25m έως 7,16m.