Κουβάς SB

 

Αυτού του είδους ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για το κοσκίνισμα υλικών κατεδάφισης, για τα υπολείμματα λατομείων και την αναμόρφωση βραχώδους εδάφους.

 

Το υλικό διαχωρίζεται με την βοήθεια ενός καινοτόμου και δονούμενου κόσκινου το οποίο είναι τοποθετημένο κατά μήκος του κουβά.

 

Χάρις στο μεγάλο εύρος των κόσκινων, ένα μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα μεγέθη υλικών.     

Κουβάς SB

Εφαρμογή Νο 1

Εφαρμογή Νο 2

Εφαρμογή Νο 3

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ