ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Η ομάδα μας βρίσκεται πάντοτε σε εγρήγορση παρέχοντας τεχνική βοήθεια. Στη περίπτωση που το πρόβλημα δε μπορεί να επιλυθεί μέσω της τηλεφωνικής υποστήριξης, φροντίζουμε να έχουμε τεχνικό επί τόπου, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, εντός 48 ωρών.