ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Παρέχουμε υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την πώληση ή την αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού ανακύκλωσης μετάλλων και άλλων αποβλήτων. Παρέχουμε μηχανήματα ανακύκλωσης τα οποία προέρχονται από την ελληνική και ευρωπαική αγορά. Με ένα δίκτυο περισσότερων από 2.000 κατασκευαστικών οίκων, εταιριών ανακύκλωσης και εμπόρων επιχειρούμε να βρούμε τις συμφερότερες λύσεις για τους πελάτες μας.