ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για το σχεδιασμό, την υπαγωγή και την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα:

 

  1. Ελέγχουμε προκαταρκτικά την επιλεξιμότητα της επιχείρησης σας μέσα από ένα απλό και δομημένο ερωτηματολόγιο.
  2. Συντάσουμε τον φάκελο υποβολής και σας καθοδηγούμε στη συλλογή των δικαιολογητικών και στην διαμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου.
  3. Σας υποστηρίζουμε κατά την υλοποίηση του έργου στην επιλογή και πραγματοποίηση των δαπανών και στη επικοινωνία σας με τις αρχές.