ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Παρέχουμε μηχανήματα ανακύκλωσης, καθώς και συστήματα που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα διαχείρισης και επεξεργασίας του σκραπ μετάλλων: συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, διαλογή και επεξεργασία. Ο εξοπλισμός μας καλύπτει ένα εύρος παραγωγικότητας ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε μονάδας. Τα μηχανήματα απευθύνονται σε μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων, διαλυτήρια οχημάτων, ΚΔΑΥ και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.

ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  - METECO TECH
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Παρέχουμε σταθμούς και εξοπλισμό ο οποίος καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία απορρύπανσης των παλιών αυτοκινήτων. Ο εξοπλισμός που προτείνουμε λαμβάνει υπόψη τον όγκο αυτοκινήτων και τη χωροταξία του εκάστοτε διαλυτηρίου οχημάτων. Οι λύσεις μας καλύπτουν τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και της ΕΔΟΕ.  Ακόμη, διαθέτουμε μηχανήματα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην περαιτέρω διαχείριση και επεξεργασία των αυτοκινήτων. Ο εξοπλισμός απευθύνεται σε διαλυτήρια οχημάτων, μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων και μονάδες επεξεργασίας καταλυτών.

 

 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ - METECO TECH
ΚΑΛΩΔΙΑ

Διαθέτουμε μεμωνομένο εξοπλισμό και γραμμές παραγωγής που μπορούν να καλύψουν ολοκληρωμένα τη διαχείριση και επεξεργασία των αποβλήτων καλωδίων. Οι θρυμματιστές, τεμαχιστές και αποφλοιωτές μας καλύπτουν ολόκληρο το εύρος διαστάσεων και ποιότητας καλωδίων: οικιακά καλώδια, καλώδια αυτοκινήτων, καλώδια με ενίσχυση, ACSR, υπόγεια καλώδια. Ο εξοπλισμός σε αυτή την κατηγορία απευθύνεται σε μονάδες επεξεργασίας σκραπ μετάλλων, διαλυτήρια οχημάτων, βιομηχανικές μονάδες με σημαντική παραγωγή σε απόβλητα καλώδια.

ΚΑΛΩΔΙΑ - METECO TECH
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαθέτουμε εξοπλισμό ο οποίος συμβάλει στην διαδικασία ανακύκλωσης και επεξεργασίας πλαστικών υλικών. Παρέχουμε τεράστια ποικιλία τεμαχιστών ανάλογα με το είδος, την παραγωγικότητα και το τελικό αποτέλεσμα που ικανοποιεί τις ανάγκες της εκάστοτε μονάδας. Οι πρέσες και τα press container παρέχουν λύσεις συμπίεσης και αποθήκευσης με κριτήριο πάντοτε τις απαιτήσεις σας. Τα μηχανήματα μας, απευθύνονται σε μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης πλαστικού και χάρτου καθώς επίσης και σε αποθήκες, βιοτεχνίες, εταιρίες συσκευασίας και διανομής προϊόντων.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ - METECO TECH
ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Παρέχουμε τόσο μεμωνομένα μηχανήματα όσο και ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής για τη διαχείριση και επεξεργασία ελαστικών τέλους κύκλου ζωής. Ανάλογα με το επιθυμητό προιόν επεξεργασίας και τις ανάγκες παραγωγικότητας προτείνουμε το μηχάνημα ή συνδυασμό μηχανημάτων. Μεταξύ άλλων, παρέχουμε ψαλίδια, τεμαχιστές και διαχωριστές. Ο εξοπλισμός μας απευθύνεται σε μονάδες επεξεργασίας ελαστικών αυτοκινήτων και σε διαλυτήρια οχημάτων.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - METECO TECH
ΧΑΡΤΙ

Παρέχουμε μηχανήματα και συστήματα για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων χαρτιού. Προτείνουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό ανάλογα με τον όγκο παραγωγής και το είδος του προς επεξεργασία χαρτιού. Μεταξύ άλλων παρέχουμε, οριζόντιες και κάθετες πρέσες συμπίεσης χαρτιού και press containers. Ο εξοπλισμός εδώ απευθύνεται σε μονάδες ανακύκλωσης χάρτου, χαρτοβιομηχανίες, τυπογραφεία, μονάδες διανομής, αποθήκευσης ή συσκευασίας προιόντων, supermarkets, βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, ξενοδοχεία και μεταφορικές εταιρίες. 

 

paper recycling
ΞΥΛΟ

Προτείνουμε εξοπλισμό ο οποίος εξυπηρετεί σφαιρικά τις ανάγκες επεξεργασίας και ανακύκλωσης όλων των τύπων ξύλου: μαλακό και σκληρό ξύλο, παλέτες, ρετάλια, κλαδιά δένδρων, ξυλοκιβώτια, καπλαμάδες και υπολείμματα από εργαστήρια επίπλων. Οι λύσεις που προτείνουμε καθορίζονται από το ύψος της παραγωγικότητας, την εισροή υλικών και το επιθυμητό τελικό προιόν. Το τελικό προιόν πρέπει να είναι ομοιόμορφο ώστε να είναι κατάλληλο για τη χρήση του στη παραγωγή ενέργειας, καπλαμάδων ή μπρικετών. Ο εξοπλισμός μας απευθύνεται σε μονάδες επεξεργασίας και παραγωγής ξύλου, κατασκευαστές επίπλων και μονάδες παραγωγής πέλετ.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Παρέχουμε μεμονωμένες λύσεις και συνδυασμούς μηχανημάτων για την ορθή διαδικασία ανακύκλωσης απορριμμάτων  εξυπηρετώντας μεγάλο εύρος της παραγωγικής διαδικασίας. Οι ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν αφορούν την διαδικασία συμπίεσης, τεμαχισμού, μεταφοράς και διαχωρισμού υλικών. Ο εξοπλισμός απευθύνεται σε ΚΔΑΥ και βιομηχανικές μονάδες.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΓΥΑΛΙ

Στη γκάμα των προϊόντων μας θα βρείτε μηχανήματα για την επεξεργασία γυαλιών. Παρέχουμε τεμαχιστές από μικρές έως πολύ μεγάλες παραγωγικότητες για εταιρίες ανακύκλωσης και σπαστήρες για μείωση όγκου γυάλινων μπουκαλιών που απευθύνονται στη βιομηχανία, σε ξενοδοχεία και σε χώρους εστίασης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Για την απαιτητική διαδικασία επεξεργασίας ΑΗΗΕ, προτείνουμε μηχανήματα ανακύκλωσης είτε ως μεμονωμένη εγκατάσταση είτε ως ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής. Το εύρος επεξεργασίας καλύπτει όλο το φάσμα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Τα μηχανήματα απευθύνονται σε μονάδες ανακύκλωσης ΑΗΗΕ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ